Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Obsah organických látek

Pro vyjádření celkového obsahu organických látek v procesu přípravy pitné vody jakož i v technologiích biologických čistíren odpadních vod se používá několik sumárních parametrů jako je obsah rozpuštěného organického uhlíku nebo chemická spotřeby kyslíku (CHSK). Všechny tyto metody používané pro semikontinuální provozní měření mají společné nevýhody – náročná příprava měřeného vzorku, vysoké pořizovací i provozní náklady.

Pro kontinuální měření bez náročné přípravy vzorku jsou optimální metody odvozené od spektrálních vlastností vody.

Absorpční spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti vyjádřená jako spektrální absorpční koeficient (SAK) splňuje velice dobře požadavky na kontinuální provozní měření.

Tato technika se může velice dobře přizpůsobit individuálním požadavkům každé aplikace.

Z jednotlivých skupin organických látek, pro které je UV/VIS spektroskopie obzvlášť vhodná je možno vyzdvihnout polycyklické aromatické uhlovodíky.eBRÁNA webarchitect