Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Hodnota pH

Hlavní přednosti:

  • Efektivní automatické čištění čidla
  • Až 12 měřících míst (ph/ORP a teplota) simultánně
  • Galvanicky oddělený RS 485MODBUS
  • WIFI

Máte problém z čištěním pH elektrody při alkalizaci nebo neutralizaci vápenným mlékem? Musíte elektrodu neustále čistit?. Nebo máte čištění ostřikováním kyselinou a vadí vám, že musíte kyselinu neustále doplňovat a že elektroda po ostřiku měří nesmyslné hodnoty?

Jestli je tomu tak, pak vyzkoušejte automatické čištění čidla zabudované do snímačů SPO 41MEK a SPR 41ME.

Měření hodnoty pH při alkalizaci vody vápenným mlékem.

Stav čidla po čtyřměsíčním provozu bez manuálního čištění.

Hodnota pH (záporná hodnota dekadického logaritmu číselné hodnoty aktivity vodíkových iontů) je jeden z nejdůležitějších elektrochemických parametrů vody a jedno z nejfrekventovanějších měření. Hodnota pH významně určuje chování mikrobiologických systémů. Proto je významná pro funkci biologických ČOV, rybochovných a potravinářských zařízení a pro monitoring povrchových a odpadních vod.
V úpravárenských technologiích pH výrazně ovlivňuje průběh chemických reakcí a korozívní vlastnosti vyprodukované vody. Alkalizace, neutralizace, srážení a další procesy patří k nejrozšířenějším vodohospodářským technologiím.

Pro měření hodnoty pH se téměř výhradně používají skleněné elektrody jejichž vlastnosti se v poslední době výrazně zlepšily především mechanická odolnost, stabilita a životnost. Tyto elektrody nelze použít pro měření pH za přítomnosti fluoridových iontů. V takovém případě se používají elektrody antimonové.

Jedním z hlavních problémů při aplikaci čidel pH je kontaminace měrné i referentní elektrody, která způsobuje změny jejich vlastností, vyvolává nutnost častých zásahů obsluhy (někdy i v intervalu několika hodin) a v některých případech prakticky znemožňuje měření. Je to například měření pH při dávkování vápenného mléka pokud reakce vápenného mléka s vodou není ještě úplně ukončená nebo při měření vody s obsahem agresivního železa. Je rovněž velice obtížné dosáhnout spolehlivého, dlouhodobého, bezobslužného provozu při měření pH v neutralizačních zařízeních, ale také např. na chemicky nebo biologicky hodně zatížených povrchových tocích.

Společnost INSA nabízí pro takové případy automatické mechanické čištění čidel. Tento způsob čištění se ukázal jako velice účinný a provozně nenáročný, výhodnější než jiné způsoby čištění. Systém, který byl prověřen desítkami aplikací pracuje spolehlivě i při nízkých teplotách, při chemickém i biologickém znečištění vody. Systém je jednoduchý a spolehlivý, nepotřebuje žádné přídavné chemikálie. Systém pracuje spolehlivě např. při dávkování vápenného mléka nebo při měření pH vody s agresivním železem.eBRÁNA webarchitect