Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Konduktivita

Čidla pro měření konduktivity

Pro měření konduktivity je dodáváno dvouelektrodové skleněné čidlo s lesklými...

Sestavy pro měření konduktivity

Sestava pro měření konduktivity zahrnuje převodník MFD 88 - konduktivita...

Hlavní přednosti:

  • Až 12 měřících míst (konduktivita + teplota) simultánně
  • Galvanicky oddělený RS 485 MODBUS
  • WIFI
  • Široký rozsah měření

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku. Zprostředkovaně je to informace o celkovém obsahu solí, disociovaných kyselin a zásad. Základní jednotkou pro měření konduktivity je S/m. V praxi jsou nejpoužívanějšími jednotkami uS/cm a mS/cm. Pro vodné roztoky začíná konduktivita na úrovni 0,05 uS/cm pro ultračisté vody a končí na hodnotách přes 1 S/cm pro některé zásady.

Kromě koncentrace příslušných iontů ovlivňuje konduktivitu i jejich pohyblivost, která je výrazně závislá na teplotě. Pro běžné případy lze teplotní závislost považovat lineární s koeficientem teplotní závislosti kolem 0,2%/°C. Jelikož výsledkem měření má být, ve většině případů, informace o úhrnném obsahu solí je nutno teplotní závislost eliminovat. Proto přístroje pro měření konduktivity přepočítávají aktuální naměřenou hodnotu konduktivity na konduktivitu, kterou by měl měřený vzorek při referenční teplotě 25°C.

Měřená konduktivita může být ovlivněná znečištěním čidla, především znečištěním nevodivými povlaky.eBRÁNA webarchitect