Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Analyzátorové stanice

Analyzátorové stanice umožňují nepřetržité sledování všech základních kvalitativních parametrů povrchových spodních i odpadních vod. Jsou určeny jak pro sledování kvality vody na rozhraní závod – veřejná kanalizace nebo povrchový tok, tak také pro budování monitorovacích síti na povrchových tocích.
Společnost INSA dodává jednak kompaktní stanici, která obsahuje kromě analytické části, kterou tvoří jednotlivé převodníky, snímače a propojovací kabely, také všechny potřebné hydraulické prvky (přepadovou nádobu pro zajištění optimálního průtoku vody průtočnými snímači, uzavírací kohouty, potrubí), jednak samostatné analyzátory pro vytvoření individuální sestavy. Kompaktní stanice umožňuje snadnou instalaci v jednoduchém objektu. Po doplnění dopravními čerpadly umístěnými v odběrném místě a připojení na odpadní potrubí a na síťové napětí případně na přenosové zařízení nebo počítač může být stanice zprovozněná během několika hodin.

Měřené veličiny:

 • Hodnota pH
 • Koncentrace kyslíku
 • Konduktivita
 • Oxidačně-redukční potenciál
 • Celková koncentrace organických látek (UV fotometrie SAK)
 • Zákal vody
 • Teplota vody
 • Teplota vzduchu

Přednosti:

 • Efektivní automatické čištění všech čidel
 • Minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • Kompaktní provedení
 • Minimální náklady na instalaci
 • Kontinuální měření všech veličin
 • Žádná úprava vody před měřením
 • Žádné přídavné chemikálie

Kompaktní stanice je dodávaná s přístroji pro měření pH, ORP, koncentrace kyslíku, konduktivity, analyzátorem pro měření celkového množství organických látek a zákalu a s měřením teploty vody a vzduchu. Stanici je možno vybavit také ponornými nebo průtočnými snímači, které umožňují měřit pH, ORP, koncentraci kyslíku, konduktivitu a teplotu v dalších profilech vzdálených až 1 000 m od místa instalace stanice.
Všechna čidla, včetně detekční části optické jednotky analyzátoru pro měření organických látek a zákalu, jsou velice účinně automaticky čištěná. Automatické čištění výrazně zvyšuje kvalitu měření a snižuje nároky na obsluhu stanice.
Všechny hydraulické cesty jsou konstruovány tak, aby se minimalizovalo riziko jejich zanášení nerozpuštěnými látkami, nebo biologickými nárůsty.
Naměřené hodnoty jsou k dispozici pro další zpracování buď ve formě standardizovaných analogových signálů (0/4 až 20 mA), nebo lze použít sériové rozhraní RS 485, kterým mohou být vybaveny všechny přístroje. Naměřené hodnoty je možno rovněž ukládat v paměti přístrojů s kapacitou 15 000 hodnot. Sériové rozhraní umožňuje přenos naměřených hodnot (aktuálních nebo uložených v paměti) do navazujícího systému (velínu, dispečinku).eBRÁNA webarchitect