Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Provozní přístroje

Koncentrace kyslíku

Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je jedním z hlavních ukazatelů kvality vody...

Hodnota pH

Pro měření hodnoty pH se téměř výhradně používají skleněné elektrody jejichž vlastnosti...

Oxidačně-redukční potenciál

Měření hodnoty ORP nabývá stále většího významu. Toto měření se používá...

Konduktivita

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku...

Koncentrace chloru

Kontinuální měření chloru umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu při dezinfekci...

Koncentrace chlordioxidu

Kontinuální měření chlordioxidu umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu...

Koncentrace ozonu ve vodě

Kontinuální měření ozonu umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu při dezinfekci upravené pitné vody.

Obsah organických látek

Mezi hlavní přednosti patří kontinuální provoz - informace o obsahu organických látek je k disposici okamžitě, bez zpoždění...

Zákal vody

Měřič APD 66TZ je dvoupaprskový provozní fotometr, který umožňuje kontinuální měření ...

Ozon ve vzduchu

Provozní měřič ozonu APS 66 je dvoupaprskový UV fotometr určený pro kontinuální měření koncentrace ...

Provozní snímače

Ponorné, průtočné, vkládané snímače a průtočné bloky slouží jako provozní kryty čidel...

Pomocná zařízení

Upínky a stojany usnadňují montáž snímačů a převodníků na kruhové profily ...

Analyzátorové stanice

Analyzátorové stanice umožňují nepřetržité sledování všech základních...

PROVOZNÍ PŘÍSTROJE ŘADY 88

Až 12 měřených míst simultánně

Až 8 výstupních relé

RS 485 MODBUS, RTU, ASCII, WIFI


Nová řada provozních přístrojů navazuje na úspěšnou řadu provozních převodníků řady 66. Kromě standardních dlouhodobým provozem prověřených vlastností např. automatického mechanického čištění přináší řada 88 nové funkce, které zvyšují variabilitu a flexibilitu nasazení a zlepšují jejích spolehlivost. Jedná se především o datovou komunikaci mezi čidlem (snímačem) a převodníkem, která nahrazuje analogové propojení.

Nabídka měřených veličin zahrnuje

  • Měření koncentrace kyslíku a to elektrochemicky i opticky
  • Měření hodnoty pH a ORP
  • Měření amonia, amoniaku, dusičnanů, chloridů, fluoridu a draslíku pomocí ISE a plynových elektrod
  • Měření chloru, chlordioxidu a ozonu
  • Měření konduktivity a TDS
  • Měření koncentrace organických látek a zákalu vody
  • Měření koncentrace ozonu ve vzduchu

Jedním přístrojem je možno simultánně měřit až dvanáct měřených veličin v libovolné konfiguraci (s výjimkou organických látek a zákalu) a každá měřená veličina může být doplněná o měření teploty. Po připojení další měřené veličiny se nová veličina automaticky přihlásí do systému a současně se do systému přenesou kalibrační konstanty a konfigurační parametry této veličiny.

Kalibrační konstanty všech měřených veličin jsou uloženy u čidla ve vstupním bloku, který je součástí snímače. Je možno tudíž provést kalibraci i mimo systém (v laboratoři) a následně vrátit snímač do technologie.


Propojení přístroj – snímač (realizované nestíněným kabelem) je všech případech dvouvodičové a to i v to případě, když je na příslušném kanálu použit snímač s automatickým čištěním.

Výstupní prvky přístroje jsou – čtyři aktivní analogové proudové výstupy dále čtyři relé umožňující připojení síťových ovládacích nebo signalizačních zařízení a sériová linka. Analogové výstupy je možno nakonfigurovat jako dvouhodnotové a ovládat tak další čtyři (externí) relé.

RS 485, Modbus a WIFI – Bezdrátové spojení umožňuje snadné stahování naměřených a zaznamenaných hodnot do externích zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon).

Rozsah teploty okolí je rozšířen na -20°C+50°C.

Napájecí napětí je 110V, 230V, 50/60 Hz a 24V=.

Všechny vstupy a výstupy převodníku jsou efektivně chráněny proti atmosférickému přepětí. Tím se významně redukuje možnost vzniku poruch vyvolaných sekundárními účinky blesku.

Blokování (zmrazení) výstupních signálů v průběhu kalibrace a čištění zabraňuje přenosu nekorektních hodnot do navazujících systémů a neadekvátním zásahům do řízení technologických procesů. Na výstupech přístroje je v průběhu kalibrace, čištění a v dalších režimech, které ovlivňují měření, výstupní signál odpovídající měřené hodnotě v okamžiku výstupu z režimu měření. Tento signál se změní až po opětovném návratu do měření.

Paměťový blok a jednotka reálného času umožňují registraci naměřených hodnot včetně časových údajů pro jejich následné zpracování např. pomocí PC. Paměťový blok má kapacitu 4 000 měřených hodnot včetně časových údajů.

Řada snímačů je doplněná o nový ponorný snímač SPO 42, který umožňuje měřit v jednom bodě technologie až tři měřené veličiny a současně i teplotu.eBRÁNA webarchitect