Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

pH a redox potenciál

Laboratorní přenosné přístroje pro měření pH a ORP - řada 66

Je možno současně měřit pH a ORP nebo 2x pH (2x ORP) ...

Laboratorní stolní přístroje pro měření pH a ORP - řada 77

Přístrojem je možno měřit (s výjimkou MPH 77E) současně ...

Kapesní měřič pH a ORP MFD 79

Kapesní přístroj pro měření pH a oxidačně redukčního potenciálu, vhodný pro chovatele ryb na měření v terénu i technologických zařízeních.

Elektrody pro měření pH

Pro měření hodnoty pH se téměř výhradně používají skleněné elektrody...

Elektrody pro měření ORP

PtEJ 212 - čidlo - článek pro měření ORP, platinová pracovní elektroda ...

Referentní elektrody

Referentní elektrody slouží jako zdroj stabilního elektrického potenciálu...

Čidlo pro měření teploty

Pro měření teploty je dodáváno skleněné čidlo TNiK 115...

pH pufry

Sady pufrů, balení 3 x 100 ml, 3 x 500 ml nebo 3 x 1000 ml...

Referenční roztoky pro měření ORP

Referenční roztok pro měření ORP SS ORP 11...

Pomocné materiály

Deproteinační roztok pro čištění membrán pH elektrod ...

Doplňky pro měření pH a ORP

TB 02 kožená transportní brašna s pouzdrem elektrody pro přístroje řady 66...

Hodnota pH (záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů, resp. aktivity vodíkových iontů) určuje, zda je měřený vzorek kyselý nebo zásaditý. Vzorek, který má pH rovno 7, je neutrální. Přibližně takové pH má voda v plaveckých bazénech ( pH 6,80 až 7,20). Vzorky, které mají pH menší než 7,0, jsou kyselé (citrónová šťava, pivo, kyseliny). Vzorky, jejichž pH je vyšší, jsou zásadité (louhy). Změna pH o jednotku znamená změnu koncentrace (aktivity) vodíkových iontů o jeden řád (10 krát).
Hodnota pH je jeden z nejdůležitějších elektrochemických parametrů a jedno z nejfrekventovanějších měření.
Hodnota pH výrazně ovlivňuje průběh chemických reakcí a např. korozívní vlastnosti vody vyráběné v úpravnách. Alkalizace a neutralizace patří k nejrozšířenějším technologiím.
Hodnota pH významně určuje chování mikrobiologických systémů. Proto je významná pro funkci biologických ČOV, rybochovných a potravinářských zařízení a pro monitoring povrchových a odpadních vod.
Hodnota oxidačně - redukčního potenciálu vyjadřuje intenzitu oxidačního nebo redukčního působení vzorku. Kladný potenciál (proti standardní vodíkové elektrodě) informuje o oxidačním působení vzorku, zatímco záporný potenciál o redukčním.
Toto měření se používá např. pro kontrolu a řízení denitrifikačních procesů na biologických ČOV, pro řízení neutralizačních procesů nebo pro řízení dávky manganistanu na úpravnách vody.
Měření ORP lze rovněž použít na měření koncentrace chloru, chlordioxidu nebo ozonu v čisté vodě.eBRÁNA webarchitect