Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Koncentrace kyslíku

Laboratorní přenosné přístroje pro měření kyslíku a teploty - řada 66

Přístroje pracují s čidly CSOT 43. Tato čidla mají extrémně nízkou spotřebu kyslíku...

Laboratorní stolní přístroje pro měření kyslíku a teploty - řada 77

Přístroje pracují s čidly CSOT 43. Tato čidla mají extrémně nízkou spotřebu kyslíku...

Kapesní měřič kyslíku MFD 79

Přístroj pro měření kyslíku, obsahu v mg/l i v procentech nasycení a teploty.

Kapesní měřič kyslíku MKT 44A

Ideální přístroj pro operativní měření kyslíku v terénu i technologických zařízeních...

Čidla pro měření kyslíku a teploty CSOT 43

Čidla CSOT 43 jsou s úspěchem používána především při kontrole obsahu ...

Doplňky pro měření kyslíku

Kožená transportní brašna s pouzdrem elektrody pro přístroje řady 66...

Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je jedním z hlavních ukazatelů kvality vody. Je významným indikátorem biologického znečištění povrchových vod a důležitým parametrem, který určuje rozhodujícím způsobem efektivitu aktivačního, nitrifikačního i denitrifikačního procesu v biologických ČOV.

Koncentrace kyslíku ovlivňuje významně funkci úpravárenských technologií. Je životně důležitým parametrem v rybochovných zařízeních. V potravinářském průmyslu ovlivňuje kyslík průběh kvasných procesů při výrobě potravin i při jejich skladování.

Pro měření koncentrace kyslíku ve vodě jsou používána především amperometrická membránová čidla (čidla typu Clark). Čidlo tvoří polarizovaná platinová elektroda (katoda) a nepolarizovaná argentochloridová elektroda (anoda). Obě elektrody jsou ponořeny do elektrolytu a odděleny od měřeného prostředí homogenní separační membránou prostupnou pro kyslík (ale i pro jiné plyny, jako např. H2S, SO2, CO2, Cl2), avšak nepropustnou pro ionty a většinu adsorbtivních nečistot v roztocích obvykle přítomných, které by v nepřítomnosti membrány interferovaly, nebo rušily redukci kyslíku.

Vložením vhodného polarizačního napětí mezi elektrody dochází na povrchu katody k redukci kyslíku. Důsledkem této reakce je elektrický proud protékající mezi elektrodami čidla, který je úměrný parciálnímu tlaku kyslíku v měřeném roztoku.

Kyslíková čidla při své činnosti spotřebovávají kyslík, který je odebírán měřenému prostředí. Proto se při měření uplatní všechny faktory ovlivňující rychlost difúze k povrchu katody (např. vrstva nečistot na povrchu membrány). Vzhledem k tomu, že kyslíková čidla CSOT 43 mají extrémně malou spotřebu kyslíku, uplatňují se rušivé vlivy způsobené znečištěním membrány a nedokonalým mícháním minimálně.eBRÁNA webarchitect