Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Laboratorní přístroje

Koncentrace kyslíku

Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je jedním z hlavních ukazatelů kvality vody...

pH a redox potenciál

Hodnota pH (záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů, resp. aktivity...

Iontově selektivní měření

Iontově selektivní elektrody jsou moderní analytická čidla pro potenciometrická stanovení ...

Konduktivita

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku...

Víceparametrové přístroje

Víceparametrové přístroje výrazně zlepšuji mobilitu při měření v terénu...

Soupravy

Soupravy obsahují přístroje, čidla, kalibrační roztoky a základní náhradní díly ...

Laboratorní přenosné přístroje řady 66

Laboratorní přístroje řady 66 umožňují nejenom efektivní práci v laboratoři ale také komfortní měření v technologických provozech a v terénu.

Hlavní přednosti:

 • Paměťový blok pro 16 tisíc naměřených hodnot (standardní vybavení)
 • Jednotka reálného času (standardní vybavení)
 • Sériový výstup RS 232 (standardní vybavení)
 • Komunikace obsluha – přístroj pomocí dialogových textů
 • Možnost podmínění přístupu do konfigurační úrovně heslem
 • Velký podsvícený alfanumerický displej
 • Poloautomatická kalibrace všech měřených veličin
 • Automatická korekce vlivu teploty (pH, kyslík, konduktivita), tlaku a obsahu solí (kyslík)
 • Napájení ze síťového adaptéru nebo z vestavěného akumulátoru
  Kompaktní provedení

Laboratorní stolní přístroje řady 77

Laboratorní přístroje řady 77 jsou moderní přístroje pro efektivní a pohodlnou práci v laboratoři.

Hlavní přednosti:

 • Velký podsvícený grafický displej
 • Poloautomatická kalibrace všech měřených veličin
 • Automatická korekce vlivu teploty (pH, kyslík, konduktivita), tlaku a obsahu solí (kyslík)
 • Paměťový blok pro 16 tisíc naměřených hodnot
 • Jednotka reálného času
 • Sériový výstup RS 232
 • Komunikace obsluha - přístroj pomocí dialogových textů
 • Možnost podmínění přístupu do konfigurační úrovně heslem
 • Analogový výstup

Poloautomatická kalibrace zajišťuje snadnou a bezchybnou kalibraci přístroje. Na displeji přístroje se při kalibraci objeví jednoznačné textové pokyny, které určují postup kalibrace, vedou uživatele a umožňují provést bezchybnou kalibraci.
Sériový výstup (RS 232) umožňuje rychlý a snadný přenos zaznamenaných hodnot do počítače k dalšímu zpracování (vyhodnocení, archivaci). On line komunikace přístroj - počítač je rovněž možná.
Paměťový blok a jednotka reálného času umožňují registraci naměřených hodnot včetně časových údajů pro jejich následné zpracování např. pomocí PC. Paměťový blok má kapacitu 16 000 hodnot včetně časových údajů. Naměřené hodnoty je možno ukládat buď v pravidelných časových intervalech nebo v časově proměnlivém intervalu určeném změnou měřené veličiny - pokud se měřená veličina nemění nedochází k registraci. Druhý způsob registrace (doplněný ještě o možnost nastavení hystereze) umožňuje dosáhnout velice dlouhé doby do vyčerpání kapacity paměti a přitom zachytit všechny změny měřené veličiny.
Pro snadnou orientaci v záznamu jsou zaznamenávané hodnoty ukládány do jednotlivých souborů automaticky vytvářených podle pokynů uživatele.
On -line komunikace přístroj počítač je rovněž možná.
Zakličování konfigurační roviny heslem spolehlivě chrání před neoprávněným nebo náhodným zásahem do nastavených konstant.
Podsvícený grafický LCD displej umožňuje bezchybný odečet měřených hodnot a pohodlnou komunikaci s přístrojem ve všech podmínkách osvětlení (na slunci i ve tmě).eBRÁNA webarchitect