Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Čidla pro měření kyslíku a teploty

Optické čidlo kyslíku a teploty CSOT 63

Čidla CSOT 63 jsou optická kyslíková čidla a jsou určená pro měření koncentrace kyslíku v kapalných a plynných médiích a současně i pro měření teploty.

V těle čidla je integrován vstupní blok s galvanickým oddělením, který umožňuje bezproblémové připojení čidla přímo do vstupních obvodů převodníků INSA nebo do systémů řízení technologických procesů disponujících analogovým vstupem 4 až 20 mA.

Čidla se používají např. pro měření koncentrace kyslíku na biologických ČOV, pro měření povrchových podpovrchových a spodních vod, v technologiích pro výrobu pitné vody, v rybochovných zařízeních atd.

Vysoká úroveň krytí (IP 68) umožňuje přímou aplikací do technologického procesu bez nutnosti používat snímače nebo jiné kryty.

Nulová závislost signálu čidla na rychlosti proudění umožňuje přesné měření bez ohledu na to zda je měřená voda v klidu, nebo se naopak rychle pohybuje.

Odolnost vůči působení CO2, SO2, H2S výrazně zvyšuje spolehlivost měření hlavně v ČOV.

Technické údaje

Kategorie optické membránové čidlo,
dynamické měření zhášení luminiscence kyslíkem
Rozsah měření 0,1 až 20,0 mg/l, 1 až 200%
Rozlišení 0,01 mg/, 0,1%
Dynamické vlastnosti τ - cca 45 s
Minimální rychlost pohybu
měřeného vzorku
0 mm/s
Pracovní teplota 0 až 50°C
Skladovací teplota 0 až 50°C
Tlak max. 0,6 MPa
Rozměry Ø29 mm x 240 mm
Materiál Polyester, EPDM, PTFE, silikon, nerezová ocel
Výstupní signál galvanicky oddělený, 5 až 20 mA (CSOT 63-66), datový (CSOT 63- 88)
Napájecí napětí 12/28 V=
Napájecí proud 20 mA
Druh kabelu Třížilový nestíněný kabel, vnější plášť – polyuretan
vnější průměr 6,9 mm
Délka kabelu Standardně 5 a 10 m, jiné délky na vyžádání
Krytí IP 68

Přítomnost CO2, SO2, H2S nemá vliv na měření
Čidlo neosahuje žádný elektrolyt

Soubory ke stažení:
Návod k používání a údržbě CSOT 63-66 (512kB)

Návod k používání a údržbě CSOT 63-88 (534kB)

Optická čidla pro měření kyslíku a teploty CSOT 53

Čidla CSOT 53 jsou s úspěchem používána především při měření a řízení obsahu kyslíku v aktivačních nádržích biologických ČOV nejrůznějších typů, při měření kyslíku v povrchových spodních a odpadních vodách, v rybochovných zařízeních.

Čidlo CSOT 53 je optické čidlo pracujícího na principu dynamického měření zhášení lumimiscence kyslíkem. Detailně propracovaná konstrukce čidla zajišťuje především tyto přednosti:

 • Nulová spotřeba kyslíku znamená menší nároky na přívod kyslíku k elektrodě, tj. prakticky nulovou rychlost proudění měřené vody. Čidlo může pracovat v jakýchkoli podmínkách bez přídavného míchání.
 • Plastová membrána má extrémně malou afinitu k nečistotám, které se ve vodě obvykle vyskytují a výborné mechanické vlastnosti, které jsou rozhodující při dlouhodobém provozu čidla.
 • Hladký povrch čidla (membrány a membránové hlavy) bez hluchých míst, ve kterých by se mohla zachycovat nečistota, umožňuje při větším pohybu měřené vody (např. v aktivačních nádržích ČOV) samočištění čidla a tím i větší správnost měření a menší nároky na údržbu.
 • Dlouhá životnost čidla i vyměnitelné membránové hlavy.
 • Čidlo pracuje prakticky bez rekalibrace.
 • Maximálně jednoduchá výměna membránové hlavy.
 • Absolutní odolnost vůči plynům vyskytujících se v biologicky kontaminovaných odpadních vodách (H2S atd).

Provozní verze čidel CSOT 53 se dodává v těchto verzích:

 • CSOT 53PS je čidlo určené do snímače SPO 41, SPO 41K, SPO 41MEK, případně do bloku PB 42V a PB 43V, nebo pouzdra PE G3/4K.
 • CSOT 53PL je určené do snímačů SPR 42, SPR 41ME.
 • CSOT 53PSN je čidlo určené do snímače SPO 41MEK nebo pouzdra PE G3/4K.
 • CSOT 53S je čidlo v nerezové armatuře určené pro přímou montáž do potrubí

Vlastnosti čidel CSOT 53

Druh čidla optické čidlo
Rozsah měření 0,1 až 20,0 mg/l, 1 až 200%
Dynamické vlastnosti τ90 - cca 120 s
Pracovní teplota -5°C až 50°C (CSOT 43PS, CSOT 43PL)
-5°C až 70°C (CSOT 43S, CSOT 43PSN)
Tlak max. 0,6 MPa
Materiál sklo, PVC, polypropylén, EPDM, PTFE, PET-T, nerezová ocel
Rozměry Ø14,5/69mm - CSOT 53PS
Ø14,5/125mm - CSOT 53PL
Ø14,5/Ø25j8/127mm - CSOT 53S
Rychlost pohybu měřeného vzorku 0 mm/s

Přítomnost NH3, CO2, SO2, H2S nemá vliv na měření

Soubory ke stažení:
Návod k používání a údržbě CSOT 53 (367kB)

Čidla pro měření kyslíku a teploty CSOT 43

Čidla CSOT 43 jsou s úspěchem používána především při měření a řízení obsahu kyslíku v aktivačních nádržích biologických ČOV nejrůznějších typů, při měření kyslíku v povrchových spodních a odpadních vodách, v rybochovných zařízeních.

Čidlo CSOT 43 je klasické membránové dvouelektrodové čidlo typické především celoskleněnou konstrukcí detekčního systému a maloplošnou katodou. Detailně propracovaná konstrukce čidla zajišťuje především tyto přednosti:

 • Optimalizace ploch obou elektrod zajišťuje dokonalou linearitu čidla v celém rozsahu měření bez použití třetí elektrody.
 • Malá plocha pracovní elektrody znamená malou spotřebu elektrolytu za provozu a tím delší provoz s jednou náplní. Indikace vyčerpání elektrolytu je zbytečná.
 • Relativně velký objem elektrolytu zvyšuje časovou stabilitu měření.
 • Extrémně nízká spotřeba kyslíku znamená menší nároky na přívod kyslíku k elektrodě, tj. menší rychlost proudění měřené vody. Čidlo může pracovat prakticky v jakýchkoli podmínkách bez přídavného míchání.
 • Plastová membrána má extrémně malou afinitu k nečistotám, které se ve vodě obvykle vyskytují a výborné mechanické vlastnosti, které jsou rozhodující při dlouhodobém provozu čidla.
 • Hladký povrch čidla (membrány a membránové hlavy) bez hluchých míst, ve kterých by se mohla zachycovat nečistota, umožňuje při větším pohybu měřené vody (např. v aktivačních nádržích ČOV) samočištění čidla a tím i větší správnost měření a menší nároky na údržbu.

Provozní verze čidel CSOT 43 se dodává v těchto verzích

 • CSOT 43PS je čidlo určené do snímače SPO 41, SPO 41K, SPO 41MEK, případně do bloku PB 42V a PB 43V, nebo pouzdra PE G3/4K.
 • CSOT 43PL je určené do snímačů SPR 42, SPR 41ME.
 • CSOT 43PSN je čidlo určené do snímače SPO 41MEK nebo pouzdra PE G3/4K.
 • CSOT 43XS je čidlo v nerezové armatuře určené pro přímou montáž do potrubí
Vlastnosti čidel CSOT 43
Druh čidla polarografické membránové čidlo
Rozsah měření 0,1 až 30 mg/l
Proud čidla (čidlo na vzduchu, 25°C) cca 10-8 A
Proud čidla v N2 cca 10-10 A
Dynamické vlastnosti T90 = 30 s
Pracovní teplota -5 až 40°C (CSOT XXPS, CSOT 43PL)
-5 až 80°C (CSOT XXS, CSOT XXPSN)
Materiál PVC, silikon, polyetylentereftalát, nerezová ocel
Rozměry ø14,5/69 mm - CSOT 43PS
ø14,5/125 mm - CSOT 43PL
ø14,5/ø25j8/127 mm - CSOT 43S
Rychlost pohybu měřeného vzorku min. 2 mm/s

Soubory ke stažení:
Návod k používání a údržbě CSOT 43 (140kB)eBRÁNA webarchitect